ЈОУ Киро Крстески Платник

Име на проектот:

Подобрување на квалитетот на животот на старите лица во ЈОУ „Киро Крстески Платник“ – Прилеп – обезбедување на индустриска машина за перење

germanska-luna-trinity

ЛУНА ТРИНИТИ во соработка со ЈОУ „Киро Крстески Платник“ од Прилеп, во периодот од април до јули 2017 го имплементираа проектот чија цел беше е подобрување на хигиената во ЈОУ „Киро Крстески Платник“ – Прилеп преку купување на индустриска машина за перење.
Преку набавката на нова машина за перење ја подобривме хигиената во установата и така придонесовме кон подобрување на квалитетот на животот на корисниците.