Обука за волонтери

logo11

Волонтерството ви овозможува да се поврзете со вашата заедница и да ја направите подобро место… И волонтирањето е двонасочна улица: Може да биде корисно за вас како и за вашето семејство исто колку и за причината што ќе ја изберете да помогнете. Посветеноста на вашето време како волонтер ви помага да направите нови пријатели, да ја проширите вашата мрежа и да ги зајакнете своите социјални вештини. Ве покануваме да се пријавите на еднодневна ОБУКА ЗА ВОЛОНТЕРИ на 11 Септември 2019 год, во Хотел Театар во Битола.
Пријавата и подетални информации можете да добиете на следниот линк:
pokana-_prijava_obuka_-volonteri

Обуката е во склоп на проектот In4Child кој што се имплементира од страна на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Висока медицинска школа Битола, и се осврнува на еден од најитните и најважните предизвици на прекуграничната област и на поширокиот регион: пристапот на децата од ранливи популации до психо-социјална и здравствена заштита, како и развивање мрежа за соработка за заеднички интервенции од страна на волонтери, истражувачи од социјални/хуманистички науки и здравствените работници.

Главната цел на проектот In4Child е да го подобрува пристапот на децата од ранливите популации кон психосоцијални и здравствени услуги, истовремено обезбедувајќи образовни интервенции насочени и кон децата и родителите. Проектот спроведува сеопфатен пристап за олеснување на пристапот до децата во движење, децата на улица, како и децата од други ранливи групи (Роми, мигранти, рурални средини).

Меѓутоа за да се овозможи остварување на оваа цел, институциите имаат потреба од дополнителна поддршка од граѓани и граѓански организации кои ќе бидат дополнително обучени за работа со деца во движење, за методи на заштита на човекови права и волонтеризам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *