Контакт

luna-logo

Здружение Тренинг центар за личен развој , комуникација и советување ЛУНА-ТРИНИТИ
ул. Борис Кидрич бр.16/2/22
7500 Прилеп
Р.Македонија
тел:+38975 28 38 28
email:lunatrinity.ngo@gmail.com