Кристина Павлоски

kristina-pavloski-psiholog
Кристина Павлоски
Дипломиран психолог
Семеен и системски советник
Тренер за комуникација, човекови права и разрешување на конфликти
Претседател на здружението Луна Тринити -тренинг центар за личен развој , комуникација и советување
контакт телефон: 075/28 38 28
email:kristina.pavloski@gmail.com или lunatrinity.ngo@gmail.com